zeewierwoud

english scroll down or ; english

previous photo   next photo

zeewierwoud
Zeewierwoud
detail-zeewierwoud
Zeewierwoud – détail

In Ierland langs de Atlantische kust, als de zeebodem tijdelijk land wordt, verschijnen op de grillige rotsen bizarre vormen van zeewieren. Fascinerend, groot en geheimzinnig. Met een taaie leerachtige structuur, soms half doorschijnend als een huid van vreemde zeewezens. Hoe zou het zijn om tussen deze vormen door te wandelen? Speciaal voor Nagele is deze fantasie verder uitgewerkt.

Zeewierwoud is gemaakt in de lente van 2020, tijdens de intelligente lock-down. De stilte en de afwezigheid van de ruis van alledag, gaf de mogelijkheid tot optimale concentratie. Deze bijzondere omstandigheden zijn van grote invloed geweest op het eind resultaat.

 

english

 

In Ireland at the Atlantic shoreline, when the ocean-floor temporary becomes land, eccentric shapes of seaweeds appear on the rocks. Fascinating, huge and mysterious. With a tough leather like structure, now and then half transparent like the skin of strange sea creatures.
How would it be like to wander through these seaweed woods?

This work ‘Seaweed-wood’ started in spring 2020, during the first outbreak of Corona crisis when society came to a hold. The silence and the absence of daily disturbance gave the opportunity to optimum concentration. These peculiar circumstances were of great influence on the final looks of this work.

zeewierwoud
Zeewierwoud, gesneden Tyvek
zeewierwoud
zeewierwoud, gesneden tyvek