magie van de hamer

english scroll down or ; english

smeden en hameren / cursus zilversmeden

magie van de hamer

Smeden is een eeuwenoude techniek om metaal te vormen. In bijna alle culturen wordt het beschouwd als iets zeer geheimzinnigs. En terecht, want met relatief zeer eenvoudige middelen – hamer, aambeeld en vuur- wordt star en stug metaal vorm gegeven.
Langzaam, slag na slag krijg het metaal vorm. Het starre staal wordt levendig, het soepelere koper laat zich als het ware om de figuur heen vouwen. Terwijl het zuivere edelmetaal zilver uitnodigt om subtiel en verfijnt mee te werken. Van alle metalen heeft zilver het hoogste vermogen om het licht te weerkaatsen. Hoe meer dit metaal geslagen wordt, des te hoger wordt de glans.

Op deze pagina’s, smeden en hameren is meer informatie te vinden over het hameren en de mogelijkheid van les daarin. cursus zilversmeden

english

Magic of the hammer.

Smithing is a very old technic to shape metal. In almost every culture smithing is regarded as something rather mysterious. Quite rightly, because rigid and stiff metal is given shape with rather plain means – hammer, anvil and fire.
Slowly, beat after beat the metal is being shaped. Stiff steel comes to life, copper which is more ductile can be so to speak folded around the invisible figure. While the pure precious silver invites you to work subtle and refined. Of all the metals it has the highest reflectivity. The more this metal is hammered, the higher its lustre.

On these pages, smithing and hammering you can find more information about hammering and the courses I have to offer. silversmithing