zeewierwoud

english scroll down or ; english

previous photo   next photo

Zeewierwoud, International Paperart Biennial, Haacht, België.
zeewierwoud
Zeewierwoud, gesneden Tyvek in Museum Nagele.

In Ierland langs de Atlantische kust, als de zeebodem tijdelijk land wordt, verschijnen op de grillige rotsen bizarre vormen van zeewieren. Fascinerend, groot en geheimzinnig. Met een taaie leerachtige structuur, soms half doorschijnend als een huid van vreemde zeewezens. Hoe zou het zijn om tussen deze vormen door te wandelen? Speciaal voor Nagele is deze fantasie verder uitgewerkt. Met gebruik van foto’s voor de vormen en video’s voor de beweging van het wier in het water.
Kelpbossen zijn een fascinerende wereld onderwater. Iets om zuinig op te zijn. Het werk is een hommage aan deze zeewierenbossen, de leveranciers van zuurstof en ook ons toekomstig voedsel.

Zeewierwoud is gemaakt in de lente van 2020, tijdens de intelligente lock-down. De stilte en de afwezigheid van de ruis van alledag, gaf de mogelijkheid tot optimale concentratie. Deze bijzondere omstandigheden zijn van grote invloed geweest op het eind resultaat.

Om een tekening te snijden beweegt het lichaam mee met de hand en de lijn. Het is dansen met het scherp van de snee. Het snijden opent het oppervlak en zo wordt de omgeving deel van het werk. Door open vlakken achterelkaar te plaatsen ontstaat een steeds veranderende rijkdom aan vormen. De lichtval speelt daarin mee. Het langslopen en de bewegingen van de kijker worden deel van het werk.

Sgrafitto

Raquel Rodríguez Puebla, muurreliëf.

De gesneden bladen zijn in de etalage van BenT Weimarstraat 51 in Den Haag voor het eerst tentoongesteld. Eén van de eerste reacties kwam van Raquel Rodríguez Puebla, een buurtgenote uit de Newtonstraat. Zij werkt met sgrafitto. Haar interesse ontstond in Segovia, waar zij opgroeide. Alle gevels in het historische centrum zijn versierd met patronen die in de nog natte kalkstuc gesneden werden.
Enthousiast geworden door de mogelijkheden om de tekening uit te werken in sgrafitto, liet zij mij kennismaken met deze ambachtelijke techniek. We besloten om een deel van de tekening om te zetten in een sgraffito muurreliëf. Een deel van het eerste blad is een tekening gemaakt. Met houtskoolstof, dat door de gaatjes in de tekening kan, werd de tekening overgezet op de natte kalk.

Hier onder een paar foto’s van het proces.

Transferring the drawing with charcoal.
The carving.
Overlooking the patterns.
One day’s work.
The second day.
Fisinshing the work at the third day.
Finishising the carving.
The finished sgrafitto mural.
detail-zeewierwoud
Zeewierwoud – détail

 

english

 

In Ireland at the Atlantic shoreline, when the seabed temporary becomes land, bizarre shapes of seaweeds appear on jagged the rocks. Fascinating, huge and mysterious. With a tough leather like texture, sometimes semi-translucent like the skin of strange sea creatures.
How would it be like to wander through these seaweed woods? This fantasy has been futher developed with the help of the internet.
Using photos for teh shapes and videos for the movements of the seaweed in the water.
Kelp forests are a fascinating underwater world. Something to be careful about.
The work is a tribute to rhese seaweed forwsts, the suppliers of oxygen and also our future food.

This work ‘Seaweed-wood’ started in spring 2020, during the first outbreak of Corona crisis when society came to a hold. The silence and the absence of daily disturbance gave the opportunity to optimum concentration. These peculiar circumstances were of great influence on the final looks of this work.

To make a drawing by cutting the body moves with the hand along the lines on the paper.
The cutting opens the surface of the paper and the surrounding is embodied in the work. By hanging several sheets of cuttings behind each other a wealth of constantly changing shapes will be revealed. Light is adding to its richness. The passing by and the movements of the viewer is part of the work.

Sgrafitto

Raquel Rodríguez Puebla, muurreliëf.

Zeewierwoud has been exhibited for the firts time at BenT Weimarstraat 51 in Den Haag. One of the first reactions came from Raquel Rodríguez Puebla, artisan who lives in the neighbourhood. Enthusiastic about the possibilities in applying the drawing in her sgraffito work, she introduced me to her artisan stucco work in lime plaster. So we decided to give it a chance and make a sgraffito mural of a part of the drawing.
Raquel’s interest in sgraffito comes from growing up in the city of Segovia, where all the facades of the historical centre are decorated using this technique of carving patterns into the fresh lime plasters. The paterns are is tranfered with charcoal to the fresh lime plaster, like fresco painters used to do.